Privacy statement

Monty B.V. hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

Monty, het persoonlijke toezicht- en alarmeringssysteem

© 2018 Monty is een product van HealthKompas - alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Privacy statement - Algemene voorwaarden